Cenovnik

Prikazani cenovnik je za neke od najčešće traženih putnih destinacija.

Za neke destinacije koje se možda ne nalaze u cenovniku, slobodno pozovite da se informišete bez ikakvih obaveza.

Cena destinacije se izračunava na osnovu razdaljine, vremena ako Vas čekamo i cena putarina, vinjeta ili parkinga.

1 km – 40 din

1h čekanja – 300 din

Kod višednevnih aranžmana na cenu prevoza se dodaje dnevnica 3500 din + smeštaj i hrana.

Eventualne vožnje u toku višednevnih aranžmana se obračunavaju po kilometru + putarine ili vinjete.

 

Prevoz Novi Sad Aerodrom Beograd

 

                        Transfer do aerodroma " Nikola Tesla "
Novi SadAerodrom Beograd 1 Osoba stari put 2-4 osobe stari put
2800 din 3000 din
Novi SadAerodrom Beograd 1 osoba autoput 2-4 osobe autoput
3300 din 3500 din

Napomena : Cena za transfer 1 osobe je minimalna cena vožnje, koja se smanjuje sa povećanjem broja putnika.

Primer : 1 osoba = 2800 din, 2 osobe = 1500 din po osobi , 3 osobe = 1000 din po osobi, 4 osobe = 750 din po osobi

                                    Novi Sad – Beograd grad
Novi Sad-Novi Beograd stari put              autoput (putarina uračunata)
3500 din              4000 din
Novi Sad-Stari Beograd stari put              autoput (putarina uračunata)
4000 din              4500 din

 

                             Neke od najtraženijih destinacija
Destinacija cena putarina
Novi Sad Ruma 1800 din
Novi Sad Bačka Palanka 1800 din
Novi Sad Šabac 3000 din
Novi SadS. Mitrovica 2800 din
Novi SadZrenjanin 2500 din
Novi SadSombor 4000 din
Novi SadKikinda 4500 din
Novi SadSubotica 4500 din 330 din
Novi SadNiš 15000 din 1000 din
Novi Sad – Kopaonik 16000 din
Novi Sad – Zlatibor 12000 din
Novi Sad – Osijek aerodrom 4500 din
Novi Sad – Temišvar aerodrom 7500 din
Novi Sad – Budimpešta aerodrom 13000 din vinjeta uključena u cenu
Novi Sad – Segedin 7500 din putarina uključena u cenu
Novi Sad – Zagreb aerodrom 19000 din 230 din + 16 €
Novi Sad – Sarajevo 15500 din
Novi Sad – Bijeljina 5000 din
Novi Sad – Banja Luka 16000 din
Novi Sad – Dubrovnik 24000 din
Novi Sad – Beč 26000 din vinjeta uključena u cenu
Novi Sad – Budva 27000 din
Novi Sad – Sofija 24000 din 2000 din

Doplata za prevoz iz okolnih mesta :

Veternik, Futog, Kać, Rumenka, Bački Jarak, Sremski Karlovci ………….. 500 din

Temerin, Žabalj, Beočin ……………. 1000 din

Za ostala mesta se računa, ako je npr. transfer do aerodroma Beograd – prevoz iz tog mesta do Novog Sada + transfer Aerodrom Beograd.

Plaćanje je moguće izvršiti gotovinski ili virmanski. Klijent za gotovinsko plaćanje dobija gotovinski račun na zahtev.

Za plaćanje preko računa vožnja se zakazuje min. 2 dana pred put i plaća se avans 100%.